Download den samlede produktbeskrivelse samt testdokumtation

Download produktbeskrivelse og testdokumentation for byggesystemet på denne side

Hvis du mangler informationer, så skriv gerne til os på mail@nordicbuild.dk eller kontakt os her.

 

Bilag til produktbeskrivelse

1. Test Report - Non-loadbearing wall

2. Test Report - Loadbearing roof (REI 30)

3. Test Report - Loadbearing roof (REI 60)

4. Test Report - Tæthed

5. Test Report - Forskydning i kropsplader-1

6. Test Report - Forskydning i kropsplader-2

7. Test Report - Forskydning i limfuger

8. Test Report - Bending capacity

9. Test Report - Forskydning i elementsamling

10. Investigation of board (PRS FirePro)

11. Comparison of board samples

12. Forsikringscertifikat - Generel Liability and Product Liability