Nikolai Kjær

Nikolai Kjær er opfinderen bag Nordic Build byggesystemet, og han beskrives af flere i branchen som meget innovativ og karismatisk.

Med en lang karriere i byggebranchen og mange års erfaring fra samarbejdet med Rockwool, så han i 2007 store udfordringer i branchen, hvad angår byggetider, byggestyring og byggefejl. De stadig skrappere krav til isolering og komfort, tydeliggjorde behovet for et højere teknisk niveau i byggebranchen, og som innovatør og entreprenør lykkedes det Nikolai Kjær at udtænke et nyt helhedsorienteret byggesystem, og starte en virksomhed på den basis.

"Jeg ville gøre byggeriet mere effektivt, og reducere byggetiden til et minimum, ved af producere systemtilpassede bygningskomponenter af høj industriel kvalitet, og give mulighed for enkle og intuitive processer ude på byggepladsen.". Som oftest er det de enkleste visioner der giver størst effekt, og det er netop hvad der skete med Nordic Build konceptet, som i dag er overtaget af Nordic Waterproofing koncernen.

"Jeg troede på, at vi kunne få både energi- og materialeforbruget til fremstilling af elementer reduceret til et minimum, som følge af en effektiv og fuldt automatiseret produktion, og en optimal udnyttelse af de anvendte materialers statiske og termiske egenskaber, og at vi samtidig kunne skabe et system, som kan genanvendes - og det er vi faktisk lykkedes med.". Nordic Build tager højde for den samlede livscyklus for produktet, og derfor skal alle bygningsdele kunne demonteres og genanvendes flere gange. Det sikrer en bæredygtighed, som ellers ikke ses i branchen.

Nikolai Kjær er i dag udviklingsdirektør i Nordic Build, og den person som går forrest i den fortsatte udvikling af teknik og vision - "Vi arbejder meget tæt sammen med de førende spillere i branchen om at udvikle enkle og robuste løsninger, med helt nye muligheder for projektering og udførelse, hvor Nordic Build anvendes."

Profil af en opfinder

Nikolai Kjær
f. 1963

Uddannet på det Kongelige Danske Kunstakademi, og derefter selvstændig arkitekt indtil 2007, hvor idéen om Nordic Build formuleres.

Nordic Build udvikles dernæst parallelt med funktion som selvstændig arkitekt, indtil Nordic Build blev stiftet som selskab i 2016.

Solgte virksomheden og tiltrådte som Udviklingsdirektør for Nordic Build A/S januar 2018.