Nordic Build byggeelementer

Nordic Build elementerne er opbygget som en isoleret i-bjælke, med en profilvalset tyndplade i stål på begge sider og en gennemgående glasfiberarmeret kompositplade som krop. Elementerne er isoleret med ubrændbar mineraluld. Konstruktionen giver mulighed for spændvidder i tag på op mod 15 meter, ligesom den høje statiske styrke betyder, at byggesystemet kan anvendes til bærende facader.

Elementerne i Nordic Build er udviklet til industriel produktion, for at opnå optimale tolerancer og lille fejlmargin. Det giver en stor ensartethed i produktet og effektivitet i byggeprocessen, som er en stor fordel for alle.

Løsningen er udviklet med henblik på alsidig anvendelse i byggeriet, og da det kan monteres uden brug af lim og skruer, giver det entreprenører mulighed for at få en højere produktion per medarbejder, end ved brug af mere traditionelle metoder.

Facadeelementer, der kan monteres indefra

Nordic Builds byggesystem er designet med det formål at effektivisere byggeprocessen. For vores facadeelementer betyder det, at vi har gentænkt hele monteringsprocessen, og gjort det muligt at montere facadeelementer indefra, altså uden brug af dyrt stillads eller lift.

Facadeelementerne leveres med åbninger klar til montering af vinduer, døre, beklædning og med alle føringsveje forberedt til strøm osv., eller med hele eller dele af montagearbejdet udført på fabrikken, så en høj færdiggørelsesgrad sikres. Fordelen er at tidsforbruget til montage og komplettering reduceres markant, og byggeprocessen accelereres.

Da Nordic Build er et let byggesystem ( < 80 kg/m2), kan der desuden være besparelser i forhold til tilstødende konstruktion, samt i forhold til transport og håndtering på byggepladsen, hvilket kan mærkes på både arbejdsglæde og budget.

Konvertér til Nordic Build nu!

Nordic Build's elementer er fremtidens byggesystem i produktion, testet og klar til brug nu!

Hvis du har et eksisterende byggeprojekt, hvor du endnu ikke har kontraheret byggeelementer, og hvis du har fokus på totaløkonomi, tidsbesparelser, sikkerhed og arbejdsglæde på byggepladsen, så er Nordic Build en løsning, du bør overveje. Vi garanterer, at du ikke bliver skuffet, og rådgiver gerne på et højt teknisk niveau om, hvordan du kan indføre vores uorganiske og ubrændbare byggesystem i de følgende bygningstyper:

Etagebyggeri - Nordic Build elementer kan bruges til facade og tag
Kontorbyggeri - Nordic Build elementer kan bruges til facade og tag
Boligbyggeri - Nordic Build elementer kan bruges til facade og tag
Institutionsbyggeri - Nordic Build elementer kan bruges til facade og tag
Lufthavne - Nordic Build elementer kan bruges til facade og tag
Hospitaler - Nordic Build elementer kan bruges til facade og tag
Medico - Nordic Build elementer kan bruges til facade og tag
Fabriksbyggeri - Nordic Build elementer kan bruges til facade og tag

Over den kommende tid, introduceres ligeledes elementløsninger til bærende facader, lejlighedsskel og etagedæk

 

Læs mere om anvendelsen som tagelementer eller facadeelementer.